CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ QUẬN 10 CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 17/7/2022 vừa qua, các chiến sĩ tình nguyện của Công ty Hùng Vương đã cùng Quận Đoàn quận 10 ra quân chiến dịch “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Trong lễ ra quân, mọi người đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng thanh thiếu nhi xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.