DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thứ 7 ngày 15/01 Công ty Hùng Vương kết hợp với PCCC quận 10 đã tiến hành buổi diễn tập thành công tốt đẹp.