9c1ced42e77d2a23736c3

DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thứ 7 ngày 15/01 Công ty Hùng Vương kết hợp với PCCC quận 10 đã tiến hành buổi diễn tập thành công tốt đẹp.

c48d4f4845778829d1661

a6e6032751009c5ec511

9c1ced42e77d2a23736c3

cca76f663d41f01fa950