ĐƯỜNG DH507

Cập nhật tiến độ xây dựng dường DH507 do Công ty Hùng Vương thi công đến giai đoạn rải thảm nhựa lớp 1 cho tuyến đường đoạn từ nông trường cao su An Lợi vào trại giam An Phước, tỉnh Bình Phước.