Công nghệ rung bàn bằng máy Jumbo

Để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm BTĐS, Công ty Hùng Vương đã cho đầu tư dây chuyền sản xuất cống tự động Jumbo của BFS ( Đức). Dây chuyền sản xuất được cống tròn có đường kính D1500mm – D3600mm.Đây là loại công nghệ rung bàn và rung lõi, cột rung trung tâm được thiết kế nhiều tầng đảm bảo rung phân bổ đồng đều trên toàn thân cống và lực rung mỗi tầng theo phương ngang vừa nén bê tông xuống lại vừa nén bê tông vào khuôn

ƯU ĐIỂM:

Ngoài những ưu điểm giống như dây chuyền BIDI và Souveraen, Dây chuyền sản xuất cống Jumbo có thể sản xuất được 2 sản phẩm cùng một lúc. Tốc độ cấp liệu được kiểm soát bằng tia Lazer. Đôn nén chặt của bê tông rất cao nhờ hệ thống rung trung tâm.

hotdeal, mua chung