Cung cấp đá

Khai thác đá xây dựng tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để có được nguồn vật tư có chất lượng tốt nhất, ổn định phục vụ cho các nhà máy sản xuất BTĐS của công ty và nhu cầu xây dựng của xã hội. Công ty đã đưa vào khai thác mỏ đá ở Đồng Nai, một mỏ đá ở Bà Rịa – Vũng Tàu, một mỏ đá ở Hòa Bình, một mỏ cát ở Tánh Linh.

hotdeal, mua chung