Sản phẩm cơ khí

Sản phẩm cơ khí

Ngành cơ khí chế tạo cũng là một ngành được công ty tập trung đầu tư và đã đạt được nhiều thành tựu.

Khuôn cống ly tâm

Sản phẩm chính là chế tạo, sữa chữa các loại dàn quay cống ly tâm kết hợp rung, trụ điện, cọc cống, khuôn cống tròn, cống hộp, các loại kết cấu thép và chi tiết máy…

Sơmi vỏ vít tải

Đặc biệt ngành cơ khí của công ty đã chế tạo được máy xay đá cống suất 350 tấn/giờ

Máy xoay

Gia công khuôn

Thiết bị gia công cơ khí

hotdeal, mua chung