Quản lý chất lượng

Sản phẩm cơ khí

Ngành cơ khí chế tạo cũng là một ngành được công ty tập trung đầu tư và đã đạt được nhiều thành tựu. Sản phẩm chính của là chế tạo, sữa chữa các loại dàn quay cống ly tâm kết hợp rung, trụ điện, cọc cống, khuôn cống tròn, cống hộp, các loại kết cấu thép và chi tiết máy… Đặc biệt ngành cơ khí của công ty đã chế tạo được máy xay đá cống suất 350 tấn/giờ

Một số hình ảnh về các thiết bị gia công cơ khí của công ty:

hotdeal, mua chung