Một số thành tích công ty

HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH XÂY DỰNG

Đơn vị trao tặng : Bộ xây dựng
Năm : 2005

SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

Đơn vị trao     : Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam
Năm                : 2010

DÒNG XANH NƯỚC VIỆT

Đơn vị trao     : Hội cấp nước Việt Nam
Năm                : 2008

DOANH NHÂN SÀI GÒN TIÊU BIỂU

Đơn vị trao     : Hội doanh nhân Sài Gòn
Năm                : 2011


hotdeal, mua chung