Lãnh đạo Quận đến thăm nhà máy BTĐS Hùng Vương tại tỉnh Đồng Nai