Lô Cống Đầu Tiên Xuất Qua RWANDA

Công ty Hùng Vương đã từng bước khẳng định giá trị thương hiệu khi xuất khẩu sản phẩm cống bê tông đúc sẵn sang thị trường nước ngoài. Mục tiêu của Công ty Hùng Vương là luôn nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.