Công ty Liên Doanh Phú Mỹ Hưng

Tôi gởi lời cảm ơn Cty Hùng Vương đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Khu Đô Thi Phú Mỹ Hưng. Đây là những nhân tố cơ bản để Cty chúng tôi hợp tác với Cty Hùng Vương trong nhiềm năm qua.