Hvco quybaohiem vc1

Ngày đầu tiên triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ: 314 lao động tại H.Vĩnh Cửu được nhận hơn 725 triệu đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(ĐN)- Ngày 4-10, ngày đầu tiên triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Vĩnh Cửu đã thực hiện chi trả với tổng số tiền hơn 725 triệu đồng cho 314 lao động.

Hvco quybaohiem vc1
Trao tiền hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hùng Vương chi nhánh Hùng Vương Thiện Tân.

Tại Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hùng Vương chi nhánh Hùng Vương Thiện Tân, nơi có 280 lao động đang làm việc, ngay sau khi có Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, BHXH huyện Vĩnh Cửu cùng công ty đã nỗ lực thực hiện trên cơ sở sử dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện có của BHXH Việt Nam để hỗ trợ cho người lao động trong thời gian sớm nhất. Theo đó, đã có 270 lao động của công ty được hưởng chính sách này. Toàn bộ số tiền hỗ trợ được trả trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

Ông Đào Văn Hạc, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hùng Vương cho biết: “Gói hỗ trợ này sẽ tăng cường khích lệ, động viên người lao động ở lại với doanh nghiệp, ở lại với địa phương, cùng với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, góp phần làm tăng GDP cho đất nước, cho doanh nghiệp và cho chính người lao động”.

Theo BHXH huyện Vĩnh Cửu, trên địa bàn huyện dự kiến có khoảng 16,5 ngàn người lao động sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền chi trả dự kiến là 39,6 tỷ đồng. BHXH huyện Vĩnh Cửu đang tập trung nhân lực để hoàn thành gói hỗ trợ này trước ngày 20-10.

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/tintuc/202110/ngay-dau-tien-trien-khai-nghi-quyet-116nq-cp-cua-chinh-phu-314-lao-dong-tai-hvinh-cuu-duoc-nhan-hon-725-trieu-dong-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-3082259/