Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc HUNG VUONG CONSTRUCTION”

Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng Công ty phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc HUNG VUONG CONSTRUCTION” bắt đầu từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/03/2022.

I. MỤC ĐÍCH:
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập HUNG VUONG CONSTRUCTION (năm 2022), phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc HUNG VUONG CONSTRUCTION”.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ công nhân viên trong hệ thống Công ty HUNG VUONG CONSTRUCTION.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM:
1. Nội dung:
– Các tác phẩm ảnh dự thi thể hiện dựa trên 05 chủ đề chính:

(1) Con người HUNG VUONG CONSTRUCTION;

(2) Công việc HUNG VUONG CONSTRUCTION;

(3) Sản phẩm HUNG VUONG CONSTRUCTION;

(4) Công trường xây dựng HUNG VUONG CONSTRUCTION;

(5) Hoài bão HUNG VUONG CONSTRUCTION.

– Ảnh dự thi là những ảnh có “thông điệp ý nghĩa”, “khoảnh khắc độc đáo”, “bố cục hài hòa”, “màu sắc tươi sáng”… thể hiện được nét đẹp lao động trong công việc hàng ngày ở địa điểm Công ty/ các chi nhánh/ công trường, cùng các hoạt động gặp gỡ, giao lưu sau giờ làm việc, chia sẻ đi sự kiện, triễn lãm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và các hoạt động sản xuất sản phẩm công ty HUNG VUONG CONSTRUCTION…

– Lời bình của ảnh cần thể hiện được ý nghĩa, mục đích làm rõ cho hình ảnh.

2. Quy định về tác phẩm:
– Ảnh tham gia chương trình được chụp bằng camera kỹ thuật số hoặc smartphone và được gửi dưới định dạng file ảnh, có độ phân giải tối thiểu 2 mega pixel. Mỗi ảnh cần có lời giới thiệu nội dung, chủ đề, nơi chụp, gửi kèm theo ảnh, không được ghi trên ảnh)
– Một tuần, 1 tác giả không gửi quá 5 ảnh, các ảnh trong quá trình tham gia dự thi.
– Không chấp nhận ảnh đã qua chỉnh sửa, cắt ghép… làm thay đổi nội dung, bản chất của sự vật, hiện tượng được phản ánh.
– Tác giả tham gia gửi ảnh tự chịu trách nhiệm về hình ảnh không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền.
– Sử dụng ảnh chưa gửi dự thi ở các cuộc thi khác và chưa đăng tải lên các phương tiện truyền thông, facebook.
– Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm ảnh để trưng bày, hoặc phục vụ cho công tác truyền thông và lưu trữ.
– Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các ảnh bị lỗi kỹ thuật do sự cố về mạng Internet hoặc chất lượng đường truyền, không chịu trách nhiệm về những thông tin khai sai sự thật của người tham gia chương trình.

3. Thời gian:
– Bắt đầu từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/03/2022.

IV. CÁCH THỨC THAM GIA:
+ Người tham gia: Gửi file ảnh cùng các thông tin cơ bản, bao gồm: thông tin tác giả, số điện thoại, địa chỉ công tác…. tới BTC chương trình qua địa chỉ email: truyenthong@hungvuongco.com.vn
+ Ban tổ chức sẽ lựa chọn các ảnh đạt yêu cầu dựa trên các thứ tự ưu tiên về tiêu chí ảnh để bầu chọn và đăng tải trên fanpage và website của công ty. Đối với ảnh được đăng tải sẽ có mã số ảnh và không thể hiện thông tin tác giả để việc bầu chọn khách quan.

V.CÁCH THỨC CHẤM GIẢI & GIẢI THƯỞNG:
1 Giải thưởng quý:
– Ảnh bình xét: Các ảnh đã nhận giải thưởng tháng trong quý
– Giải thưởng :

o 10 ảnh do ban tổ chức chọn

Giá trị giải thưởng: 200.000 đồng/giải

o 1 ảnh có nhiều likes nhất (không nằm trong danh sách ảnh do ban tổ chức đã chọn)

Giá trị giải thưởng: 500.000 đồng/giải

2 Giải thưởng năm:
– Ảnh do ban tổ chức chọn:

o Ảnh bình xét: Các ảnh đã nhận giải thưởng quý
o Giải thưởng:

+ 1 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải

+ 1 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải

+ 1 giải ba: 2.000.000 đồng/giải

– Ảnh do độc giả fanpage HUNG VUONG CONSTRUCTION bình chọn

o Ảnh bình xét: Tất cả các ảnh được gửi trong năm
o Giải thưởng

+ 1 ảnh có nhiều likes nhất (không nằm trong danh sách ảnh do ban tổ chức đã chọn): 1.000.000 đồng

VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC – BAN GIÁM KHẢO:
– Giám khảo: Ban Giám đốc Công ty
– Tổ chức: Phòng Tổ Chức – Hành Chính

VII. PHÁN QUYẾT VÀ THAM DỰ:
– Ban giám khảo giữ quyền phán quyết cao nhất về giải thưởng.
– Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo được gửi ảnh đăng phát trong chương trình nhưng không được dự xét giải.

VIII. THỜI GIAN TRAO GIẢI THƯỞNG:
– Trao giải Quý: Thực hiện vào tháng tiếp theo của Quý
– Trao giải năm: Thực hiện vào dịp liên hoan tất niên công ty

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH TCT