KCN Mỹ Phước III

Tên dự án:

Thi công hệ thống thoát nước, nền và mặt đường thuộc dự án Khu liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Bình Dương.

Category:

error: Content is protected !!!