Tuyến thoát nước Dải Cây Xanh

Tên dự án:

Gói thầu số 02 (xây lắp): Xây dựng tuyến cống thoát nước giai đoạn ưu tiên (đoạn từ đường 25C đến đường số 1) dài khoảng 4.193m+ các công trình thu nước, cửa xả, hố ga dọc theo tuyến cống. Thuộc dự án: Tuyến thoát nước Dải Cây Xanh, huyện Nhơn Trạch.

Category:

error: Content is protected !!