Lễ trao bằng khen của Thủ Tường Chính Phủ

Để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của công ty trong suốt 26 năm qua, đồng thời ghi nhận và tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền địa phương Hùng Vương Construction trân trọng tổ chức buổi Lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho...