Chính sách đãi ngộ

Công ty Hùng Vương cam kết thực hiện các chính sách phúc lợi, đãi ngộ nhân viên nghiêm túc và công bằng. Những nỗ lực và đóng góp của thành viên không chỉ được ghi nhận qua khoản lương hàng tháng mà còn các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

  • Ngày nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép thường niên.
  • Chính sách bảo hiểm: bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ.
  • Chính sách trợ cấp: trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.
  • Chính sách xã hội: tặng quà sinh nhật, lễ Tết, thai sản, thăm bệnh, hiếu hỉ.
  • Chính sách lương thưởng: thưởng thành tích, thưởng dự án, thưởng cuối năm, thưởng sáng kiến…
  • Hoạt động kết nối: Du lịch toàn công ty, hội thao, các hoạt động teambuilding hàng quý của các phòng ban.

 

error: Content is protected !!!