Vì sao nên chọn chúng tôi?

Trong 30 năm hoạt động kinh doanh, Hùng Vương luôn hiểu rằng con người là nhân tố và then chốt quan trọng nhất trong chiến lược phát triển công ty. Do đó, chúng tôi phải luôn quan tâm đặc biệt đến việc tuyển dụng nhân lực và không ngừng nâng cao phương pháp đào tạo để có nguồn nhân lực tốt nhất cho công ty và xã hội. Tại Hùng Vương, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự phát triển lớn mạnh của công ty.

Văn hóa Hùng Vương

Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

Văn hóa Hùng Vương được hình thành dựa trên 6 nguyên tắc văn hóa: TÍCH CỰC – TRÁCH NHIỆM – TRUNG THỰC – HỢP TÁC – SÁNG KIẾN – CHỦ ĐỘNG.

Tại công ty, tất cả nhân viên luôn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Mỗi nhân viên đều là một mắt xích quan trọng, cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung.

Môi trường làm việc

Hùng Vương chúng tôi là một gia đình, nhiều năm qua chúng tôi đã đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao cho tất cả cán bộ công nhân viên. Luôn tạo điều kiện, góp phần vào việc đầu tư chất xám, nâng cao trình độ kỹ thuật và chất lượng nhân sự cho công ty.

error: Content is protected !!!