Latest Blog Entries
Hung Vuong Death aniversary March10,2015

Hung Vuong Death aniversary March10,2015

Annually on the 10th of Lunar March, Hung Vuong Construction Co., Ltd. holds the Death anniversary of Hung Kings at... Read More
(Vietnamese) HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THI CÔNG BẰNG CÔNG NGHỆ KHOAN KÍCH NGẦM

(Vietnamese) HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THI CÔNG BẰNG CÔNG NGHỆ KHOAN KÍCH NGẦM

(Vietnamese) Sáng ngày 28/8/2014 tại Ks Sofitel Plaza, công ty TNHH XDCT Hùng Vương và Chi hội thoát nước Nam... Read More
Nhieu Loc – Thi Nghe Ceremony

Nhieu Loc – Thi Nghe Ceremony

Afternoon 8/18/2012, 67 years anniversary of the August Revolution and National Day, Ho Chi Minh City People's Committee held a... Read More
Lễ Động Thổ Khởi Công Xây Dựng Tòa Nhà Hùng Vương

Lễ Động Thổ Khởi Công Xây Dựng Tòa Nhà Hùng Vương

Sáng ngày 25/7/2016, Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hùng Vương đã tổ chức lễ động thổ xây dựng... Read More
From Our Gallery
hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook