Delivery policies

1.  Phương thức giao hàng

  • Tùy theo số lượng, kích thước từng đơn hàng để có phương thức giao hàng phù hợp.

2. Thời gian giao hàng ước tính

  • Sản phẩm do khách hàng đặt theo yêu cầu thì thời gian sản xuất và giao hàng là từ 1-15 ngày.

3. Trường hợp có phát sinh,

  • Bên công ty sẽ có thông báo sớm nhất để khách hàng có giải pháp kịp thời.
error: Content is protected !!!