CUSTOMER SERVICES

Quý khách hàng vui lòng trả lời các câu hỏi sau để Hùng Vương có thể cải thiện công tác chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

1. Bạn biết đến Hùng Vương qua các nguồn thông tin nào?

 
 
 

2. Thông tin về Hùng Vương trên website theo bạn đánh giá là:

 
 
 
 

3. Bạn có góp ý gì đối với website Hùng Vương cũng như việc chăm sóc khách hàng của Hùng Vương?


error: Content is protected !!!