Professional articles

VUA HUNG VC 1
Construction news, Professional articles

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Phú Thọ là quê hương của các lãnh đạo sáng lập Công ty, chính vì vậy hai chữ "Hùng Vương" được chọn đặt tên cho Công ty nhằm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc....
error: Content is protected !!!