Community news

5 4
Community news

Công ty TNHH Hùng Vương – Bình Phước

Công ty TNHH HÙNG VƯƠNG – BÌNH PHƯỚC được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3800752389 do phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp ngày 26/04/2011. Sau hơn một năm khởi công tới nay (10/2014) đã...
error: Content is protected !!!