GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Phú Thọ là quê hương của các lãnh đạo sáng lập Công ty, chính vì vậy hai chữ “Hùng Vương” được chọn đặt tên cho Công ty nhằm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.


Hằng năm, công ty luôn tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương ở các đơn vị, nhà máy trực thuộc và tham gia lễ hội đền Hùng để nhớ đến cội nguồn của dân tộc, đất nước.