Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa

Tên dự án:

Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa

Chi tiết về sản phẩm:

Công ty Hùng Vương sản xuất cống hộp kích thước 4mx4m bằng công nghệ rung bàn. Đây là công nghệ duy nhất có tại Việt Nam, công ty còn có thể sản xuất cống hộp có kích thước lên đến 4mx7m.

Category:

error: Content is protected !!!