Dải Cây Xanh Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tên dự án:

  • Xây dựng tuyến cống thoát nước dải cây xanh giai đoạn 1, huyện Nhơn Trạch, tình Đồng Nai

Kinh nghiệm:

  • Xây dựng tuyến cống thoát nước giai đoạn ưu tiên (đoạn từ đường 25C đến đường số 1) dài khoảng 4.193m + các công trình thu nước, cửa xả , hố ga dọc theo tuyến cống thuộc tuyến thoát nước Dải Cây Xanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Category:

error: Content is protected !!