hoi nghi so ket 02 nam1

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm Bác

Ngày 21/5/2023, đại diện Công ty Hùng Vương tham dự và nhận giấy khen từ Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các gương điển hình “Người tốt việc tốt” Quận 10 và sơ kết thi đua Phong trào Mùa xuân, Phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” và phát động Phong trào Bàn tay vàng Quận 10 năm 2023.

hoi nghi so ket 02 nam1

hoi nghi so ket 02 nam2hoi nghi so ket 02 nam4hoi nghi so ket 02 nam3

hoi nghi so ket 02 nam5