Tổng Công ty Becamex

Trong nhiều năm qua các dự án của Cty Becamex IDC đã sự dụng hàng triệu mét dài cống tròn, cống hộp các loại do cty TNHH XDCT Hùng Vương cung cấp. Tất cả các dự án do Cty Becamex đầu tư đều được các nhà thầu, các Cty tư vấn trong nước và quốc tế đánh giá rất cao, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Cty TNHH XDCT Hùng Vương.