THONG BAO THAY DOI CTHV

Thông báo thay đổi về việc sử dụng tem dán cho sản phẩm bê tông cấu kiện

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương trân trọng thông báo về việc thay đổi phương pháp đánh dấu sản phẩm bê tông cấu kiện của chúng tôi.

Từ ngày 16/5/2023, chúng tôi đã chuyển từ việc sử dụng phương pháp xịt mạc sang sử dụng tem dán sản phẩm.

Mẫu tem dám sản phẩm Hùng Vương sử dụng như hình ảnh được công bốnhư sau:

z5334333218433 92c4bca422b7d6afb1d5f0f9a2ab8650z5334333224507 985ce7faae24569a64a27ca84c400bf4z5334333224508 bd98a41add5f4bfcb3e66317c49f504bz5334333224509 21522fcd60d51303f025a1b6ea084281

Quý khách hàng sẽ tiếp tục nhận được sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy như trước đây.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.