z5436032419827 bc0dddd4e1e9eb0afaeaade80fcd5aa9

Cùng em tới trường – Gieo mầm tri thức – Chắp cánh ước mơ

Nhân dịp lễ thiếu nhi (1/6) đại diện Công ty Hùng Vương tham gia đồng hành thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm góp phần mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực “Cùng em đến trường” cho các hoàn cảnh khó khăn cho 180 em học sinh trường TH & THCS Cill Cus; 79 em nhỏ mồ côi/có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Nhà Thờ Cam ly và Mái Ấm Micae; 28 em nhỏ thuộc 16 hộ gia đình tại thôn Buôn Chuối, Hang Hớt, Cổng Trời thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

DSC7472 1

DSC7489

02 Edited

03

04

DSCF0428 2 Edited

DSCF0516 Edited

DSCF0654 Edited

Đồng thời, Chương trình đã trao tặng 141 bộ sách giáo khoa cho thư viện Trường, các em học sinh tiêu biểu tại Trường và Mái ấm Micae. Tài trợ học phí năm học 2025 cho 3 em học sinh mồ côi cha mẹ thuộc địa chỉ nhân đạo tại địa phương.

DSCF0928 Edited

IMG 0967

IMG 1155 Edited

z5436032419827 bc0dddd4e1e9eb0afaeaade80fcd5aa9

z5451364441410 54e5347369c680a55742b29f97f88a0e

z5452767252081 7ca35c2949c8ef0e9444f2ad3115c25c

z5458848322031 0b10353c4be3a771199122cdde49d1ec

z5484945518787 80c1559a60f0bf7a178ea78df8a1643d

z5484946418754 b760aa54f823073d5e33c27e809356a5

z5484947661309 f385d7e4871081e7b9271897faa504c3

z5484947670807 6da9e9917838e196e0bf3e337768bc26