Hội thảo chuyên đề thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THI CÔNG BẰNG CÔNG NGHỆ KHOAN KÍCH NGẦM Sáng ngày 28/8/2014 tại Ks Sofitel Plaza, công ty TNHH XDCT Hùng Vương và Chi hội thoát nước Nam bộ đã tổ chức buổi hội thảo về công nghệ khoan kích ngầm. Đến tham dự hội thảo có...