Khởi công nâng cấp đường Lũy Bán Bích – Tân Hóa

Sáng ngày 09/09/2014  Cty TNHH XDCT Hùng Vương đã tổ chức Lễ khởi công nâng cấp mở rộng đoạn 2 – Đường Lũy Bán Bích – Tân Hóa, thuộc dự án thành phần số 3: Cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 trong lưu vực Tân Hóa –...