ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ VII- NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 17/05/2022 Công ty Hùng Vương đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ VII với sự tham gia của Quận uỷ- UBNDMTTQVN Quận 10 và các Đảng viên thuộc Công ty.
Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, hi vọng Công ty Hùng Vương sẽ đạt được những nhiệm vụ mục tiêu mới được đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025.