CẨU CẢNG NHÀ MÁY BÊ TÔNG HÙNG VƯƠNG – VĨNH LONG

Cẩu cảng Nhà máy bê tông Vĩnh Long đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhằm nâng cao chất lượng vận chuyển hàng hóa.