287165135 193248689695669 295350173720610895 n

CẨU CẢNG NHÀ MÁY BÊ TÔNG HÙNG VƯƠNG – VĨNH LONG

Cẩu cảng Nhà máy bê tông Vĩnh Long đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhằm nâng cao chất lượng vận chuyển hàng hóa.

287165135 193248689695669 295350173720610895 n

287340010 193248796362325 6785616260594231608 n

287108354 193248789695659 7699716005003219815 n