CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KÈ SÔNG ĐỒNG NAI, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Nhà máy bê tông Hùng Vương – Vĩnh Cửu 1 cung cấp cống hộp, cống tròn các loại cho dự án Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa từ cầu Hòa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.