323307584 1556006924898914 4641553059743293092 n

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KÈ SÔNG ĐỒNG NAI, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Nhà máy bê tông Hùng Vương – Vĩnh Cửu 1 cung cấp cống hộp, cống tròn các loại cho dự án Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa từ cầu Hòa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. 323307584 1556006924898914 4641553059743293092 n

325896902 1306595639897600 3427902138892487533 n

328630869 1540315326452927 7715750481417084536 n