Quản lý chất lượng

Kiểm tra chất lượng chịu áp lực nước

Để thực hiện phương châm ” Chất lượng trên hết” ngay từ khi đi vào hoạt động Cty đã cho xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do tổ chức AFAQ AFNOR INTERNATIONAL của cộng hòa Pháp cấp và nay nâng lên ISO 9001:2008.

Phòng quản lý chất lượng

Cty hiện có những chuyên gia hàng đầu về công nghệ BTĐS, đã trang bị các loại máy móc, thiết bị thí nghiệm hiện đại, chuyên ngành để kiểm tra chặt chẽ vật tư đưa vào sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra thị trường.

Máy nén bê tông

Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng của Công ty đã được Bộ xây dựng cấp quyết định công nhận đày đủ khả năng thực hiện các phép thử và cấp dấu LAS mã số : LAS-XD 374 ngày 18/8/2005

hotdeal, mua chung