be tong tuoi cho truong trung hoc co so phuoc long 1

Cung cấp bê tông tươi cho trường trung học cơ sở Phước Long

Bê tông Hùng Vương – Bình Phước cung cấp bê tông tươi thi công:
– Công trình: Trường học THCS Phước Long
– Chủ thầu: Công ty Hoàng Hiếu
Tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
be tong tuoi cho truong trung hoc co so phuoc long 1be tong tuoi cho truong trung hoc co so phuoc long 2be tong tuoi cho truong trung hoc co so phuoc long 3be tong tuoi cho truong trung hoc co so phuoc long 4be tong tuoi cho truong trung hoc co so phuoc long 5