ff728adb1be6c6b89ff746

TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG CHO HỌC SINH NGHÈO, KHÓ KHĂN

Chi đoàn Hùng Vương – Vĩnh Cửu đóng góp một phần nhỏ vào Hội từ thiện Vĩnh Minh cùng nhau tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo, khuyết tật khó khăn tại hai địa điểm:
1. Tại trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, do chùa Vĩnh Minh, chùa Vân Sơn, BMT FiCo.
2. Tại huyện đảo Phú Quý.
9e261afc0c2fd171883e3
27abe8787945a41bfd5438
32de18ec0f3fd2618b2e2
91d4400a56d98b87d2c87
454d824f53728e2cd76328
2122b5286415b94be00435
92427848a975742b2d6434
e93e46d757eb8ab5d3fa13
fbdc8c3f9aec47b21efd5
fcaa247232a1efffb6b08
ff728adb1be6c6b89ff746