TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG CHO HỌC SINH NGHÈO, KHÓ KHĂN

Chi đoàn Hùng Vương – Vĩnh Cửu đóng góp một phần nhỏ vào Hội từ thiện Vĩnh Minh cùng nhau tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo, khuyết tật khó khăn tại hai địa điểm:
1. Tại trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, do chùa Vĩnh Minh, chùa Vân Sơn, BMT FiCo.
2. Tại huyện đảo Phú Quý.